Showing all 2 results

Đang Hoàn Thiện
Giá: 1.5 tỷ
  • Số căn hộ: 490
  • Mật độ xây dựng: 45%
Đang mở bán
Giá: 19tr/m2
  • Số căn hộ: 694
  • Mật độ xây dựng: 59,5 %
1