Viva Plaza Quận 7

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
5.852,4 m2
Mật độ xây dựng:
Khối tháp: 24,4% - khối đế: 41,85%
Loại: Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô: 5.852,4 m2 Mật độ xây dựng:Khối tháp: 24,4% - khối đế: 41,85%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại:
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô: 5.852,4 m2
Mật độ xây dựng:Khối tháp: 24,4% - khối đế: 41,85%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
1