Vinhomes Grand Park

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
17
Số tầng:
36
Số căn:
10.000
Quy mô:
271 ha
Mật độ xây dựng:
25%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:17 Số tầng:36
Quy mô:271 ha Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:10.000 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:17
Số tầng:36
Quy mô:271 ha
Mật độ xây dựng:25%
Số căn hộ:10.000
Ngày hoàn thành:
1