VỊ THANH NEW CITY

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
35 ha
Mật độ xây dựng:
38,8%
Loại: Đất nền Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:35 ha Mật độ xây dựng:38,8%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại: Đất nền
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:35 ha
Mật độ xây dựng:38,8%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
1