Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
52.648m2
Mật độ xây dựng:
Loại: Căn hộ Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:
Quy mô:52.648m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:2024
Loại: Căn hộ
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:
Quy mô:52.648m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:2024
1