Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
40
Số căn:
1.091
Quy mô:
8.627,7 m2.
Mật độ xây dựng:
37%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:40
Quy mô:8.627,7 m2. Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:1.091 Ngày hoàn thành:Quý 3/2022
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:40
Quy mô:8.627,7 m2.
Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:1.091
Ngày hoàn thành:Quý 3/2022
1