• 1
  • Tây Nam
  • 309.23m2
  • 1
  • Tòa HR1
Phòng ngủ: Pháp lý: Sở Hữu Lâu Dài
Nhu cầu: , Loại: Shop house
Tầng: 1 Tòa: Tòa HR1
Hướng ban công: Tây Nam Phòng wc: 1
Diện tích:309.23m2
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 309.23m2
Phòng ngủ:
Phòng wc: 1
Tầng: 1
Pháp lý: Sở Hữu Lâu Dài
Nhu cầu: ,
Loại: Shop house
Tòa: Tòa HR1
Hướng ban công: Tây Nam
1