Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
56.09 ha
Mật độ xây dựng:
Loại: Biệt thự Trạng thái: Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:56.09 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Loại: Biệt thự
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:56.09 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:
1