Lovera Vista Khang Điền

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
5
Số tầng:
20
Số căn:
1.310
Quy mô:
1.8ha
Mật độ xây dựng:
37%
Loại: Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5 Số tầng:20
Quy mô:1.8ha Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:1.310 Ngày hoàn thành:Quý 2/2021
Loại:
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:5
Số tầng:20
Quy mô:1.8ha
Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:1.310
Ngày hoàn thành:Quý 2/2021
1