Trạng thái:
Đang Hoàn Thiện
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
9.197,9 m2
Mật độ xây dựng:
39%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang Hoàn Thiện
Số Block:3 Số tầng:
Quy mô:9.197,9 m2 Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:07/2021
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang Hoàn Thiện
Số Block:3
Số tầng:
Quy mô:9.197,9 m2
Mật độ xây dựng:39%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:07/2021
1