King Crown Infinity

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Chiết Khấu 9%
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
30
Số căn:
819
Quy mô:
12.652 m2
Mật độ xây dựng:
60%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Chiết Khấu 9%
Số Block:2 Số tầng:30
Quy mô:12.652 m2 Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ:819 Ngày hoàn thành:2023
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Chiết Khấu 9%
Số Block:2
Số tầng:30
Quy mô:12.652 m2
Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ:819
Ngày hoàn thành:2023
1