Trạng thái:
Đang Mở Bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
41
Số căn:
1341
Quy mô:
10,748 m2
Mật độ xây dựng:
68%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:2 Số tầng:41
Quy mô: 10,748 m2 Mật độ xây dựng:68%
Số căn hộ:1341 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang Mở Bán
Số Block:2
Số tầng:41
Quy mô: 10,748 m2
Mật độ xây dựng:68%
Số căn hộ:1341
Ngày hoàn thành:
1