Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
Số căn:
694
Quy mô:
7.333 m2
Mật độ xây dựng:
59,5 %
Loại: Căn hộ Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:
Quy mô:7.333 m2 Mật độ xây dựng:59,5 %
Số căn hộ:694 Ngày hoàn thành:
Loại: Căn hộ
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:
Quy mô:7.333 m2
Mật độ xây dựng:59,5 %
Số căn hộ:694
Ngày hoàn thành:
1