Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
7
Số tầng:
Số căn:
4000
Quy mô:
14,36 ha
Mật độ xây dựng:
30%
Loại: Căn hộ Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:7 Số tầng:
Quy mô:14,36 ha Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:4000 Ngày hoàn thành:07/2020
Loại: Căn hộ
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:7
Số tầng:
Quy mô:14,36 ha
Mật độ xây dựng:30%
Số căn hộ:4000
Ngày hoàn thành:07/2020
1