Trạng thái:
Đang Hoàn Thiện
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
40
Số căn:
490
Quy mô:
2.6664,2 m2
Mật độ xây dựng:
45%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang Hoàn Thiện
Số Block:1 Số tầng:40
Quy mô:2.6664,2 m2 Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:490 Ngày hoàn thành:Quý I/2021
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang Hoàn Thiện
Số Block:1
Số tầng:40
Quy mô:2.6664,2 m2
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:490
Ngày hoàn thành:Quý I/2021
1