Hiển thị 13–17 của 17 kết quả

Đang mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
  • Số căn hộ: 4000
  • Mật độ xây dựng: 23.6%
Đang mở bán
Giá: 1.8 tỷ
  • Số căn hộ: 1.091
  • Mật độ xây dựng: 37%
Đang mở bán
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 38,8%
Sắp mở bán
Giá: 30 - 35 triệu đồng/m2
  • Số căn hộ: 10.000
  • Mật độ xây dựng: 25%
Đang mở bán
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: Khối tháp: 24,4% - khối đế: 41,85%
1