Hiển thị tất cả 2 kết quả

Đang mở bán
Giá: 15 tỷ
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng:
Đang mở bán
Giá:
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 38,8%
1